2018

   MCCM tom 70, nr 1, 2018 - STRESZCZENIA

s. 3-12    Otrzymywanie oraz właściwości fizykochemiczne xLi2MnO3·(1-x)LiMO2 - wysokonapięciowych materiałów katodowych dla ogniw Li-ion

Katarzyna Redel, Andrzej Kulka, Magdalena Ziąbka, Janina Molenda

 s. 13-19  Jednostkowy czas rozkładu termicznego kamienia wapiennego w funkcji jego pochodzenia i rozmiaru kalcynowanych próbek cylindrycznych

Ryszard Lech, Henryk Szeląg, Przemysław Szostak

s. 20-28   Ocena odporności na pękanie kompozytów UHTC na bazie ZrB2 otrzymanych metodą SPS oraz HP–HT

Elżbieta Bączek, Annamaria Naughton-Duszova, Marcin Podsiadło, Aleksandra Dubiel

s. 29-35   Właściwości ceramiki BiFeO3 domieszkowanej dysprozem

Jolanta Dzik, Tomasz Pikula , Beata Wodecka-Duś, Kamil Feliksik, Diana Szalbot, Szymon Szpara

s. 36-42   Wpływ nadmiaru Bi2O3 na syntezę i właściwości ceramiki BiNbO4

Michał Rerak

s. 43-49   Synteza materiału perowskitowego Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3-δ metodą pirolizy rozpyłowej do zastosowania na membrany separujące tlen

Magdalena Gromada, Januszz Trawczyński

s. 50-64   Badania stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu 3-YSZ-Al2O3 w stosunku do materiałów elektrodowych do zastosowania w średniotemperaturowych ogniwach paliwowych

Sebastian Molin, Michał Bobruk, Jan Wyrwa, Justyna Pleśniak, Tomasz Brylewski

s. 65-85   Przegląd materiałów stosowanych w protetyce ucha środkowego

Magdalena Ziąbka

 

   MCCM tom 70, nr 2, 2018 - STRESZCZENIA

s. 89-101   Porównanie skuteczności różnych metod wprowadzania porów do biomateriału na bazie ceramiki hydroksyapatytowej

Ewa Syta, Paulina Kazimierczak, Gabriela Stadnicka, Krzysztof Pałka, Grażyna Ginalska, Agata Przekora

s. 102-115   Symulacje klasycznej dynamiki molekularnej szkieł z układu P2O5-Fe2O3-FeO

Paweł Goj, Paweł Stoch

s. 116-121   Szkła boranowe domieszkowane cerem aktywne optycznie w zakresie promieniowania wysokoenergetycznego

Szymon Świontek, Joanna Adamczyk, Marcin Środa, Paweł Bilski

s. 122-137   Wpływ B2O3 na strukturę i aktywność chemiczną szkieł z układu SiO2-P2O5-K2O-CaO-MgO

Barbara Łagowska, Ewelina Bik, Irena Wacławska, Magdalena Szumera

s. 138-151   Kompozytowe elektrody dla ogniw SPCFC

Wojciech Skubida, Kacper Cichy, Konrad Świerczek

s. 152-160   Opracowanie technologii cienkich, stałotlenkowych ogniw paliwowych na podłożu anodowym

Ryszard Kluczowski, Adam Świeca, Michał Kawalec, Mariusz Krauz

s. 161-173   Analiza dylatometryczna jako metoda oznaczania zawartości kwarcu w surowcach ilastych

Marcin Gajek, Piotr Wyszomirski

s. 174-185   Główne aspekty korozji materiałów ogniotrwałych w urządzeniach do produkcji stali

Camille Reynaert, Edyta Śnieżek, Jacek Szczerba

s. 186-193   Rola Jingdezhen w dziedzictwie kultury ceramicznej oraz innowacjach naukowych i technologicznych Chin

Xiaoping Yu

 

   MCCM tom 70, nr 3, 2018 - STRESZCZENIA

s. 205-220   Właściwości termofizyczne lutów szklanych dla ogniw paliwowych typu IT-SOFC

Justyna Pleśniak, Małgorzata Ciecińska, Marcin Środa, Michał Marczyński, Paweł Rutkowski, Tomasz Brylewski

s. 221-232   Magnetooptyczne właściwości polikrystalicznego tlenku itru

Andrzej Kruk

s. 233-241   Tłumienie włókien szkło-ceramicznych współdomieszkowanych Er3+ i Yb3+

Elwira Czerska, Piotr Olesik, Krzysztof Wiśniewski

s. 242-250   Ceramika piankowa z ZrO2 wytworzona metodą gel-casting

Elwira Kocyło, Marek Potoczek

s. 251-256   Otrzymywanie drobnych proszków węglika boru z wykorzystaniem mechanicznej aktywacji prekursorów

Łukasz Naróg, Tomasz Pawlik, Małgorzata Sopicka-Lizer, Mirosław M. Bućko, Zbigniew Pędzich

s. 257-266   Zastosowanie mieszaniny popiołu i żużla powstającej podczas spalania węgla kamiennego w produkcji cementu

Ewelina Tkaczewska

s. 267-278   Uwarunkowania dla produkcji materiałów przeznaczonych do remontu ceramiki obmurza komór koksowniczych

Ludwik Kosyrczyk, Henryk Fitko, Jerzy Witek

s. 279-287   Monety ceramiczne - krótko o historii i występowaniu na ziemiach polskich

Jerzy Czechowski

 

   MCCM tom 70, nr 4, 2018 - STRESZCZENIA

s. 293-300   Przeświecalna ceramika z tlenku glinu wytworzona w technologii U-FAST

Katarzyna Jach, Marcin Rosińsk

s. 301-312   Synteza proszków węglika boru z nieorganicznych źródeł węgla

Dawid Kozień, Mirosław M. Bućko

s. 313-324   Recykling złomu krzemionkowych materiałów ogniotrwałych jako źródło surowca do wytwarzania ceramiki budowlanej

Rober Kusiorowski

s. 325-332   Drobnoziarniste spoiwa hydrauliczne na bazie tlenku glinu i tlenku magnezu przeznaczone do betonów ogniotrwałych

Dominika Madej, Karina Tyrała, Ryszard Prorok

s. 333-344   Wpływ fazy M-S-H na otrzymywanie spieków wysokoogniotrwałych na bazie Al2O3

Karina Tyrała, Ryszard Prorok, Dominika Madej

s. 345-355   Oddziaływanie stopu szkła na materiały ceramiczne w trakcie topienia zestawu szklarskiego

Marcin Środa, Marek Nocuń, Dominika Leśniak

s. 356-370   Aktywność ozonowanej oliwy z oliwek przy zwalczaniu drobnoustrojów

Marek Nocuń, Paweł Krzyściak, Elżbieta Niedźwiedzka, Jerzy Niedźwiedzki, Wirginia Krzyściak

s. 371-389   Stosowalność kwasu borowego do wytwarzania nanokompozytów TiB2/TiC/ZrO2 r.s. metodą in situ

Norbert Moskała, Waldemar Pyda