Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny - W. Pyda, AGH, Polska, pyda@agh.edu.pl

Sekretarz redakcji - Z. Pędzich, AGH, Polska, pedzich@agh.edu.pl

Redaktorzy działów

Ceramika tradycyjna - J. Partyka, AGH, Polska

Ceramika zaawansowana - M. M. Bućko, AGH, Polska

Materiały budowlane - W. Pichór, AGH, Polska

Materiały ogniotrwałe - Z. Pędzich, AGH, Polska

Materiały szkliste - I. Wacławska, AGH, Polska

Surowce mineralne - P. Wyszomirski, PWSZ

Rada naukowa

G. Baldi, Colorobbia, Włochy

A. R. Boccaccini, Imperial College, UK

J. Chevalier, INSA, Francja

D. Czekaj, PG, Polska

D. Dorosz, AGH, Polska

J. Dusza, IMO SAS, Słowacja

G. Fantozzi, INSA, Francja

K. Haberko, AGH, Polska

J.-H. Jeon, KIMS, Korea

F. Kern, US, Niemcy

A. Kielski, AGH, Polska

O. Krause, UK, Niemcy

J. Lis, AGH, Polska

T. Mantyla, TUT, Finlandia

L. Montanaro, POLITO, Włochy

W. Mozgawa, AGH, Polska

A. Olszyna, PW, Polska

P. Palmero, POLITO, Włochy

K. Pietrzak, ITME, Polska

E. Sanchez, ITC, Hiszpania

J. Siwiec, ZM Ropczyce, Polska

M. Szafran, PW, Polska

J. Szépvölgyi, UP, Węgry

A. Volceanov, UPB, Rumunia

J. Wojsa, IMO Gliwice, Polska

Ch.Zhang, NPU, Chiny