Tom 72 Nr 2 (2020): Mater. Ceram. /Ceram. Mater./
Mater. Ceram. /Ceram. Mater./

Artykuły

Wiesław Zelik, Ryszard Lech
77-90
Praktyczne aspekty niskotemperaturowego utleniania materiałów ogniotrwałych typu MgO–C
PDF (English)
Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, Grzegorz Reszka, Piotr Klimczyk, Piotr Putyra, Piotr Wyżga, Paweł Figiel, Andrzej Kalinka, Lucyna Jaworska
91-101
Modyfikowane materiały WC-Co wytwarzane metodą Spark Plasma Sintering
PDF (English)
Barbara Lipowska, Andrzej Mróz, Bronisław Psiuk, Andrzej Śliwa, Kinga Czechowska
102-110
Płaski filtr ceramiczny – nowe rozwiązanie
PDF (English)
Izabela Majchrowicz, Leszek Jedynak
111-122
Badania nad otrzymywaniem betonu ogniotrwałego z udziałem tialitu
PDF (English)
Kamil Wojteczko, Kamil Wojciechowski, Mirosław M. Bućko, Krzysztof Haberko
123-131
Skład fazowy kompozytu Y-TZP/ZrO2 a temperatura
PDF (English)
Magdalena Woźniak, Marek Nocuń, Paweł Pichniarczyk
132-146
Właściwości szkieł zawierających nanocząstki srebra
PDF (English)