Tom 71 Nr 3 (2019): Mater. Ceram. /Ceram. Mater./
Mater. Ceram. /Ceram. Mater./

Artykuły

Joanna Wachowicz, Katarzyna Chlebiej, Radosław Zieliński
195-203
Wpływ wielkości ziarna WC na właściwości węglików spiekanych WCCo otrzymywanych metodą impulsowo-plazmowego spiekania SPS
PDF (English)
Anna Wajler, Helena Węglarz, Agata Sidorowicz, Magdalena Nakielska, Katarzyna Jach
204-211
Otrzymywanie przezroczystego granatu itrowo-glinowego domieszkowanego neodymem lub chromem metodą wodnego odlewania folii ceramicznych
PDF (English)
Anna Wajler, Magdalena Nakielska, Helena Węglarz
212-219
Wpływ dodatku jonów krzemu, wapnia i magnezu na mikrostrukturę i właściwości optyczne polikrystalicznego granatu itrowo-glinowego domieszkowanego chromem
PDF (English)
Prof., Marcin Środa, Jerzy Jedliński, Krzysztof Lipień
220-227
Badania dyfuzji srebra do szkła sodowo-wapniowego z użyciem analizy ewolucji plazmonowej
PDF (English)
Piotr Rożek, Maciej Kubowicz, Włodzimierz Mozgawa, Magdalena Król
228-237
Zeolitowe materiały porowate na bazie aktywowanego alkalicznie metakaolinu
PDF (English)
Tadeusz Miruszewski, Aleksandra Mielewczyk-Gryń, Stefania Jones, Piotr Winiarz, Kacper Dzierzgowski, Iga Szpunar, Krzysztof Zagórski, Sebastian Wachowski, Maria Gazda
238-247
Wpływ mikrostruktury na właściwości transportowe kompozytów BCZY/LNZ dla jednowarstwowych ogniw paliwowych
PDF (English)
Marcin Środa, Szymon Świontek
248-257
Wyznaczanie krzywej lepkości szkła na podstawie pomiarów dylatometrycznych
PDF (English)
Zdzisław Pytel
258-275
Tworzywa silikatowe o ulepszonych właściwościach cieplnych: Część I
PDF (English)
Małgorzata Lubas
276-285
Wpływ innowacyjnego medium piaskującego na połączenie tytan – porcelana dentystyczna
PDF (English)
Marek Grabowy, Karolina Maciewicz, Maciej Łuszcz, Zbigniew Pędzich, Mirosław M. Bućko
286-294
Właściwości mechaniczne kompozytów typu ATZ otrzymanych w procesie spiekania mieszaniny proszków dwutlenku cyrkonu o różnym składzie chemicznym
PDF (English)
Anna Chadaj, Danuta Ryś
295-320
Analiza bibliometryczna czasopisma Materiały Ceramiczne/Ceramic Materials na podstawie bazy Web of Science Core Collection
PDF (English)
MCCM
320
Biuletyn
Biuletyn/Newsletter